xavier maristany

banda aèria

 

 

una formació de vent amb sonoritat pròpia
La bàndaÈria reflecteix, en la seva instrumentació de vent, les diferents sonoritats, les diferents cultures, que ens trobem ara i aquí. Amb un nucli base format només per instruments de vent, aquesta formació es modifica sempre que calgui, tenint molt en compte les característiques de l'espai i el moment de cada actuació: podran incorporar-s'hi, per exemple, percussions, electrònica, accions escèniques -dansa, performance- o els instruments autòctons del pais que visitem.

 

 

una eina d'intervenció sonora a l'espai públic
La intervenció sonora a l'espai públic és l'essència de la
bàndaÈria. No toquem en escenaris "italians" i molt menys amplificats. Compartim, sempre que sigui factible, l'espai escènic amb el públic. Carrers, places, boscos, platges, espais singulars: els llocs on es troba la gent són els espais idonis per a la bàndaÈria, convertint així la manifestació artística en un espai de relació entre les persones.
L'espai públic no pertany només als músics i als qui hi intervenen o els escolten. Pertany a tothom. Conscients, doncs, que la música és bastant més que una acció artística per esdevenir un fet social, la
bàndaÈria haurà de ser capaç d'intervenir a l'esfera pública amb una immediatesa i una precissió acurades.

 

 

una manera singular de treballar
Cada actuació és única i irrepetible. No som una agrupació de "repertori", indiferent a l'espai i al temps, sinó que fem composicions específiques per al moment i el lloc.
A banda dels assaigs periòdics de la bàndaÈria, pensem i composem cada concert per al lloc on serà interpretat. hEl procés de treball és el següent:
1. Ens posem d'acord amb cada entitat organitzadora per escollir el dia, l'hora i el lloc adients per a l'actuació. Fem una localització visual I sonora de l’espai (i n'enregistrem els resultats de la recerca)
2. Contactem, assessorats pels organitzadors, amb les entitats locals que puguin col.laborar amb nosaltres. Qualsevol agrupació –musical o no- pot participar.
3. Composem l'obra i en fem els primers assaigs a la seu de la bàndaÈria.
4. SI així ho demana el projecte, el director es desplaça el temps convenient al lloc de l'actuació, per tal d'assajar el temps necessari amb l'entitat local col.laboradora.
5. La bàndaÈria es desplaça al lloc, s'assaja conjuntament i es fa la intervenció sonora.

 

fotos

 

 

videos

(en trobareu molts més al youtube, si teclejeu "bandaeria" o directament al nostre web: www.bandaeria.com)

 

JJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJ

 

dani carbonell tenora, saxos

adrià grandia xirimia, tarota, gralla

marcel.lí bayer flauta, saxo alto

juan de diego trompeta, flugel

tom johnson trombó

xavier maristany direcció, composició

 

ffffff

contacte: musicavista@xaviermaristany.com dddf +34 670418145 rrrrJJJ www.bandaeria.com

 

La bàndaÈria és una entitat associada amb el Taller de Músics de Barcelona